ULUSLARARASI BILIMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BILDIRI KITABINDA (PROCEEDINGS) BASILAN BILDIRILER

1. Toker E, Hacıağaoğlu S. Changes in Epithelium Thickness Profile after CXL: Conventional (3 mW/cm2) Versus Accelerated CXL (9 mW/cm2). The American Society of Cataract and Refractive Surgery Annual Meeting, Washington, USA, 2018. (Poster Sunum)

2. Hacıağaoğlu S, Toker E. Corneal Subbasal Nerve Morphology after Conventional CXL and Accelerated CXL. The American Society of Cataract and Refractive Surgery Annual Meeting Washington, USA, 2018. (Poster Sunum)

3. Hacıağaoğlu S, Seferoğlu Özge BToker E.Intraoperative Corneal Thickness Changes During Epi-off Corneal Collagen Cross-linking with Application of Different Riboflavin SolutionsAmerican Academy of Ophthalmology (AAO), LAS Vegas, USA, 2015. (Poster Sunum)

4. Hacıağaoğlu S, Kılıç A, Özpınar A, Mrochen M, Müller D. Transform Corneal Allograft for Presbyopia: A Comparison of Scheimpflug Camera and Placido Disc Topography. 24th European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS) Winter Meeting, Marrakech, Morocco, 2020. (Poster Sunum)

5. Tanrıverdi C, Hacıağaoğlu S, Özpınar A, Kılıç A. Changes in corneal density after allograft corneal inlay implantation for hyperopic patients. 38th Congress of the European Society Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS), Virtual Meeting, 2020. (Sözlü Sunum)

6. Hacıağaoğlu S, Tanrıverdi C, Özpınar A, Kılıç A. Allograft corneal ring for keratoconus management: Istanbul Protocole initial clinical results. 38th Congress of the European Society Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS), Virtual Meeting, 2020. (Poster Sunum)

7. Tanrıverdi C, Hacıağaoğlu S, Özpınar A, Kılıç A. Allograft corneal inlay for hyperopia; initial clinical results. 38th Congress of the European Society Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS), Virtual Meeting, 2020. (Poster Sunum)

8. Hacıağaoğlu S, Tanrıverdi C, Özpınar A, Kılıç A. Six-months follow-up changes in corneal densitometry after transform allograft corneal inlay for presbyopia. 38th Congress of the European Society Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS), Virtual Meeting, 2020. (Sözlü Sunum)

9. Keskin F, Hacıağaoğlu S, Tanrıverdi C, Özpınar A, Kılıç AElevation Changes of Central Corneal Surface After Allograft Intracorneal Ring Segment Implantation in Keratoconus. 25th European Society Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS) Winter Virtual Meeting, 2021. (Sözlü Sunum)

ULUSLARARASI HAKEMLI DERGILERDE YAYINLANAN MAKALELER

  1. Tanriverdi C, Ozpinar A, Haciagaoglu S, Kilic A. Sterile Excimer Laser Shaped Allograft Corneal Inlay for Hyperopia: One-year Clinical Results in 28 Eyes. Curr Eye Res. 2021:1-8.

 

ULUSAL HAKEMLI DERGILERDE YAYINLANAN MAKALELER

1. Eraslan M, Esen F, Hacıağaoğlu S, Çerman E, Çeliker H, Kazokoğlu H. Üveitik Glokomda Koroid Kalınlıkları İncelemesi: Arttırılmış Derinlik Görüntüleme Optik Koherens Tomografi Çalışması. Glokom-Katarakt, 12(1), 51-55.

2. Eraslan M, Hacıağaoğlu S, Çerman E. Primer Açık Açılı Glokomu Olup Trabekülektomi Sonrası Geç Dönemde Olan Olgular ve Cerrahi Geçirmemiş Hastalarda Koroid Kalınlıklarının Karşılaştırılması: Arttırılmış Derinlik Görüntüleme Optik Koherens Tomografi Çalışması. Şişli Etfal Hastanesi Tıp BBülteni / The Medical Bulletin of Sisli Hospital, 50, 171-80.

 

ULUSAL BILIMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BILDIRI KITABINDA BASILAN BILDIRILER

1. Hacıağaoğlu S, Seferoğlu Özge B, Toker E.Epi-off korneal crosslinking (CXL) tedavisinde farklı riboflavin (RF) solüsyonlarının intraoperatif kornea kalınlığına etkisi.49 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2015. (Sözlü Sunum)

2. Hacıağaoğlu S, Eraslan M, Çerman E.Trabekülektomili Olgularda ve Açık Açılı Glokomlu Hastalarda Koroid Kalınlığının Karşılaştırılmasının Ön Sonuçları.49 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2015. (Poster Sunum)

3. Hacıağaoğlu S, Eraslan M, Eyvaz E.Primer Açık Açılı Glokom ve Normotansif Glokom Olgularında Retina Sinir Lifi Tabakası ve Gangliyon Hücre Kompleksi Karşılaştırılması: Optik Koherens Tomografi Çalışması.50 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2016. (Poster Sunum)

4. Hacıağaoğlu S, Toker E. Keratokonus Hastalarında HPMC-Riboflavin ile Uygulanan Standart Korneal Kollajen Crosslinking (CXL) ve Hızlandırılmış Korneal Kollajen Crosslinking (H-CXL) Tedavisinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması.51 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2017. (Poster Sunum)

5. Hacıağaoğlu S, Toker E. Keratokonus Hastalarında HPMC-Riboflavin ile Uygulanan Standart Korneal Kollajen Crosslinking (CXL) ve Hızlandırılmış Korneal Kollajen Crosslinking (H-CXL) Tedavisinin Kornea Subbazal Sinir Morfolojisi Üzerine Etkileri. 51 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2017. (Sözlü Sunum)

6. Tükenmez Dikmen N, Koçkar A, Hacıağaoğlu S, Ün Y, Ulaş M, Sönmez M. Amiodaron Kullanımı Sonrası Bilateral Nonarteritik Anterior İskemik Optik Nöropati: Olgu Sunumu. 52. TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2018. (Poster Sunum)

7. Hacıağaoğlu S, Akkaya Turhan S, Tükenmez Dikmen N, Ulaş M. Korneal Kollajen Çapraz Bağlama Tedavisi Sonrası Görülen Herpetik Korneal Endoltelir: Olgu Sunumu. 52. TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2018. (Poster Sunum)

8. Ulaş M, Ün Y, Hacıağaoğlu S, Tükenmez Dikmen N, Mangan S, Sönmez M. Açı Kapanması Glokomu Olan Hastada Katarakt Ekstraksiyonu Öncesi ve Sonrası Erken Dönemde Meydana Gelen Değişimler. 52. TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2018. (Poster Sunum)

9. Hacıağaoğlu S, Esen F, Ünsal Miraç A. Gerilim Tipi Baş Ağrısı ve İnflamatuvar Kuru Göz Hastalığı İlişkisi. 53. TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2019. (Poster Sunum)

10. Hacıağaoğlu S, Tanrıverdi C, Özpınar A, Kılıç APresbiyopi için Transform Korneal Allograft İmplantasyonu Sonrası Korneal Dansitometri Değişiklikleri. TOD 2020 Sanal Ulusal Kongresi ve Canlı Cerrahi Bileşik Toplantısı. (Sözlü Sunum)

11. Hacıağaoğlu S, Tanrıverdi C, Özpınar A, Kılıç AKeratokonus Yönetiminde Allograft Korneal Halka: "İstanbul Protokolü" Ön Klinik Sonuçları. TOD 2020 Sanal Ulusal Kongresi ve Canlı Cerrahi Bileşik Toplantısı. (Sözlü Sunum)

12. Tanrıverdi C, Hacıağaoğlu S, Özpınar A, Kılıç A. Hipermetropi tedavisinde steril allogreft korneal inlay implantasyonu: İlk yıl klinik sonuçlar. TOD 2020 Sanal Ulusal Kongresi ve Canlı Cerrahi Bileşik Toplantısı. (Sözlü Sunum)

13. Tanrıverdi C, Hacıağaoğlu S, Özpınar A, Kılıç A. Hipermetropi tedavisinde steril allogreft korneal inlay implantasyonu yapılan hastalarda korneal dansitometri değişimi. TOD 2020 Sanal Ulusal Kongresi ve Canlı Cerrahi Bileşik Toplantısı. (Sözlü Sunum)

14. Karaca Z, Hacıağaoğlu S, Tanrıverdi C, Özpınar A, Kılıç A.Yaşa Bağlı Meibomian Bez Morfolojisindeki Değişikliklerin Dinamik Meibomian Bez Görüntüleyicisi ile Değerlendirilmesi. TOD 42. Kış Sempozyumu, 2021 (Sözlü Sunum)

15. Keskin F, Hacıağaoğlu S, Tanrıverdi C, Özpınar A, Kılıç A. Keratokonusta Allogreft İntrakorneal Halka İmplantasyonu Sonrası Santral Kornea Yüzeyindeki Elevasyon Değişiklikleri. TOD 42. Kış Sempozyumu, 2021 (Sözlü Sunum)

16. Kaplan Koruk R, Tanrıverdi C, Hacıağaoğlu S, Özpınar A, Kılıç A. Emetrop Presbiyoplarda Steril Allogreft Korneal İnley İmplantasyonu Sonrasında Wavefront Aberasyon Değişimi. TOD 17. Mart Sempozyumu, 2021 (Sözlü Sunum)

17. Hacıağaoğlu S, Keskin F, Tanrıverdi C, Özpınar A, Kılıç A. Keratokonus Hastalarının Allograft Korneal Halka İmplantasyon Sonuçlarının Evrelere Göre Karşılaştırılması. TOD 17. Mart Sempozyumu, 2021 (Poster Sunum)