ULUSLARARASI BILIMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BILDIRI KITABINDA (PROCEEDINGS) BASILAN BILDIRILER

 1. Toker E, Hacıağaoğlu S. Changes in Epithelium Thickness Profile after CXL: Conventional (3 mW/cm2) Versus Accelerated CXL (9 mW/cm2). The American Society of Cataract and Refractive Surgery Annual Meeting, Washington, USA, 2018. (Poster Sunum)
 2. Hacıağaoğlu S, Toker E. Corneal Subbasal Nerve Morphology after Conventional CXL and Accelerated CXL. The American Society of Cataract and Refractive Surgery Annual Meeting Washington, USA, 2018. (Poster Sunum)
 3. Hacıağaoğlu S, Seferoğlu Özge B, Toker E.Intraoperative Corneal Thickness Changes During Epi-off Corneal Collagen Cross-linking with Application of Different Riboflavin Solutions. American Academy of Ophthalmology (AAO), LAS Vegas, USA, 2015. (Poster Sunum)
 4. Hacıağaoğlu S, Kılıç A, Özpınar A, Mrochen M, Müller D. Transform Corneal Allograft for Presbyopia: A Comparison of Scheimpflug Camera and Placido Disc Topography. 24th European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS) Winter Meeting, Marrakech, Morocco, 2020. (Poster Sunum)
 5. Tanrıverdi C, Hacıağaoğlu S, Özpınar A, Kılıç A. Changes in corneal density after allograft corneal inlay implantation for hyperopic patients. 38th Congress of the European Society Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS), Virtual Meeting, 2020. (Sözlü Sunum)
 6. Hacıağaoğlu S, Tanrıverdi C, Özpınar A, Kılıç A. Allograft corneal ring for keratoconus management: Istanbul Protocole initial clinical results. 38th Congress of the European Society Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS), Virtual Meeting, 2020. (Poster Sunum)
 7. Tanrıverdi C, Hacıağaoğlu S, Özpınar A, Kılıç A. Allograft corneal inlay for hyperopia; initial clinical results. 38th Congress of the European Society Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS), Virtual Meeting, 2020. (Poster Sunum)
 8. Hacıağaoğlu S, Tanrıverdi C, Özpınar A, Kılıç A. Six-months follow-up changes in corneal densitometry after transform allograft corneal inlay for presbyopia. 38th Congress of the European Society Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS), Virtual Meeting, 2020. (Sözlü Sunum)
 9. Keskin F, Hacıağaoğlu S, Tanrıverdi C, Özpınar A, Kılıç A. Elevation Changes of Central Corneal Surface After Allograft Intracorneal Ring Segment Implantation in Keratoconus. 25th European Society Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS) Winter Virtual Meeting, 2021. (Sözlü Sunum)
 10. Hacıağaoğlu S, Keskin F, Tanrıverdi C, Özpınar A, Kılıç A. Allograft Corneal Ring Implantation Management for Keratoconus: Comparison of 44 Cases in Different Stages. 39th Congress of the European Society Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS), Annual Meeting, Amsterdam, Netherlands, 2021. (Poster Sunum)
 11. Kılıç A, Özpınar A, Tanrıverdi C, Hacıağaoğlu S. A prospective, randomized comparative study of two commercially available trifocal IOLs in a Turkish patient population. 39th Congress of the European Society Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS), Annual Meeting, Amsterdam, Netherlands, 2021. (Poster Sunum)
 12. Kaplan Koruk R, Tanrıverdi C, Hacıağaoğlu S, Özpınar A, Kılıç A. Wavefront Aberration Changes After Sterile Allograft Corneal Inlay Implantation in Emetropic Presbyopia. 39th Congress of the European Society Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS), Annual Meeting, Amsterdam, Netherlands, 2021. (Sözlü Sunum)
 13. Hacıağaoğlu S, Tanrıverdi C, Karaca ZY, Özpınar A, Kılıç A. Evaluation of Age-Related Gland Morphology Changes With Dynamic Meibomian Imager. Congress of the European Dry Eye Society (EuDEC), Annual Meeting, Paris, France, 2021. (Poster Sunum)
 14. Aşık Nacaroğlu S, Keskin F, Taneri S, Hacıağaoğlu S, Tanrıverdi C, Kılıç A. Corneal Allograft Intrastromal Ring Segment Implantation In Keratoconus - Tomographic Findings And Visual Acuity. 40th Congress of the European Society Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS), Annual Meeting, Milano, Italy, 2022. (Poster Sunum)
 15. Keskin Perk FFN, Taneri S, Tanrıverdi C, Hacıağaoğlu S, Karaca ZY, Kılıç A. Increasing Depth Of Focus With Allogenic Presbyopic Inlays: Three-Year Results. 40th Congress of the European Society Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS), Annual Meeting, Milano, Italy, 2022. (Sözlü Sunum)
 16. Tanriverdi C, Hacıağaoğlu S, Taneri S, Altınbaş M, Keskin Perk FFN, Aşık Nacaroğlu Ş, Kılıç A. Change In Corneal Thickness Within One Year After Allograft Corneal Ring Segment Implantation In Keratoconic Eyes With Oct Measurement. 40th Congress of the European Society Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS), Annual Meeting, Milano, Italy, 2022. (Sözlü Sunum)
 17. Kılıç A, Özpınar A, Tanrıverdi C, Hacıağaoğlu S. Intermediate And Near Visual Outcomes In A Randomized, Comparative Study Of Two Commercially Available Trifocal Intraocular Lenses. 40th Congress of the European Society Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS), Annual Meeting, Milano, Italy, 2022. (Sözlü Sunum)
 18. Karaca ZY, İritaş I, Keskin Perk FFN, Tanriverdi C, Hacıağaoğlu S, Kılıç A. The Effect Of Spectacle- Induced Mini-Monovision On The Binocular Defocus Curve With An Enhanced Monofocal Intraocular Lens. 27th Congress of the European Society Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS), Winter Meeting, Vilamoura, Portugal, 2023. (Sözlü Sunum)
 19. Hacıağaoğlu S., Altınbaş M., Ozcelik Kose A. Lamina Cribrosa Changes After Femtosecond Laser- Assisted Laser In Situ Keratomileusis And Photorefractive Keratectomy In Myopic Eyes. 41st Congress of the European Society Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS), Annual Meeting, Vienna, Austria, 2023. (Sözlü Sunum)

 

ULUSLARARASI HAKEMLI DERGILERDE YAYINLANAN MAKALELER

 1. Tanriverdi C, Ozpinar A, Haciagaoglu S, Kilic A. Sterile Excimer Laser Shaped Allograft Corneal Inlay for Hyperopia: One-year Clinical Results in 28 Eyes. Curr Eye Res. 2021:1-8.
 2. Haciagaoglu, S., Tanriverdi, C., Keskin, F. F. N., Tran, K. D., & Kilic, A. (2023). Allograft corneal ring segment for keratoconus management: Istanbul nomogram clinical results. European Journal of Ophthalmology, 33(2), 689-696.
 3. Perk, F. F. N. K., Taneri, S., Tanriverdi, C., Haciagaoglu, S., Karaca, Z. Y., & Kilic, A. (2022). Increasing Depth of Focus with Allogenic Presbyopic Inlays: Three-Year Results. Journal of Cataract & Refractive Surgery, 10-1097.

 

ULUSAL HAKEMLI DERGILERDE YAYINLANAN MAKALELER

1. Eraslan M, Esen F, Hacıağaoğlu S, Çerman E, Çeliker H, Kazokoğlu H. Üveitik Glokomda Koroid Kalınlıkları İncelemesi: Arttırılmış Derinlik Görüntüleme Optik Koherens Tomografi Çalışması. Glokom-Katarakt, 12(1), 51-55.

2. Eraslan M, Hacıağaoğlu S, Çerman E. Primer Açık Açılı Glokomu Olup Trabekülektomi Sonrası Geç Dönemde Olan Olgular ve Cerrahi Geçirmemiş Hastalarda Koroid Kalınlıklarının Karşılaştırılması: Arttırılmış Derinlik Görüntüleme Optik Koherens Tomografi Çalışması. Şişli Etfal Hastanesi Tıp BBülteni / The Medical Bulletin of Sisli Hospital, 50, 171-80.

 

YAZILAN ULUSAL KİTAP BÖLÜMLERİ

 1. Hacıağaoğlu S., Keskin Perk FFN., Oğuz H., Güneş M., 2022, “Oküler Travma”, Güncel Bilgiler Işığında Göz Hastalıkları Ders Kitabı, (1), (373-379), Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ISBN 978-605-3357-46-9.
 2. Hacıağaoğlu S., 2022, “Zor Olgularda Katarakt Cerrahisi”, Katarakt Cerrahisine Pratik Yaklaşım, (1), (107- 120), Akademisyen Kitabevi, Ankara, ISBN 978-625-8299-37-3.

 

ULUSAL BILIMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BILDIRI KITABINDA BASILAN BILDIRILER

 1. Hacıağaoğlu S, Seferoğlu Özge B, Toker E.Epi-off korneal crosslinking (CXL) tedavisinde farklı riboflavin (RF) solüsyonlarının intraoperatif kornea kalınlığına etkisi.49 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2015. (Sözlü Sunum)
 2. Hacıağaoğlu S, Eraslan M, Çerman E.Trabekülektomili Olgularda ve Açık Açılı Glokomlu Hastalarda Koroid Kalınlığının Karşılaştırılmasının Ön Sonuçları.49 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2015. (Poster Sunum)
 3. Hacıağaoğlu S, Eraslan M, Eyvaz E.Primer Açık Açılı Glokom ve Normotansif Glokom Olgularında Retina Sinir Lifi Tabakası ve Gangliyon Hücre Kompleksi Karşılaştırılması: Optik Koherens Tomografi Çalışması.50 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2016. (Poster Sunum)
 4. Hacıağaoğlu S, Toker E. Keratokonus Hastalarında HPMC-Riboflavin ile Uygulanan Standart Korneal Kollajen Crosslinking (CXL) ve Hızlandırılmış Korneal Kollajen Crosslinking (H-CXL) Tedavisinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması.51 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2017. (Poster Sunum)
 5. Hacıağaoğlu S, Toker E. Keratokonus Hastalarında HPMC-Riboflavin ile Uygulanan Standart Korneal Kollajen Crosslinking (CXL) ve Hızlandırılmış Korneal Kollajen Crosslinking (H-CXL) Tedavisinin Kornea Subbazal Sinir Morfolojisi Üzerine Etkileri. 51 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2017. (Sözlü Sunum)
 6. Tükenmez Dikmen N, Koçkar A, Hacıağaoğlu S, Ün Y, Ulaş M, Sönmez M. Amiodaron Kullanımı Sonrası Bilateral Nonarteritik Anterior İskemik Optik Nöropati: Olgu Sunumu. 52. TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2018. (Poster Sunum)
 7. Hacıağaoğlu S, Akkaya Turhan S, Tükenmez Dikmen N, Ulaş M. Korneal Kollajen Çapraz Bağlama Tedavisi Sonrası Görülen Herpetik Korneal Endoltelir: Olgu Sunumu. 52. TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2018. (Poster Sunum)
 8. Ulaş M, Ün Y, Hacıağaoğlu S, Tükenmez Dikmen N, Mangan S, Sönmez M. Açı Kapanması Glokomu Olan Hastada Katarakt Ekstraksiyonu Öncesi ve Sonrası Erken Dönemde Meydana Gelen Değişimler. 52. TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2018. (Poster Sunum)
 9. Hacıağaoğlu S, Esen F, Ünsal Miraç A. Gerilim Tipi Baş Ağrısı ve İnflamatuvar Kuru Göz Hastalığı İlişkisi. 53. TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2019. (Poster Sunum)
 10. Hacıağaoğlu S, Tanrıverdi C, Özpınar A, Kılıç APresbiyopi için Transform Korneal Allograft İmplantasyonu Sonrası Korneal Dansitometri Değişiklikleri. TOD 2020 Sanal Ulusal Kongresi ve Canlı Cerrahi Bileşik Toplantısı. (Sözlü Sunum)
 11. Hacıağaoğlu S, Tanrıverdi C, Özpınar A, Kılıç AKeratokonus Yönetiminde Allograft Korneal Halka: "İstanbul Protokolü" Ön Klinik Sonuçları. TOD 2020 Sanal Ulusal Kongresi ve Canlı Cerrahi Bileşik Toplantısı. (Sözlü Sunum)
 12. Tanrıverdi C, Hacıağaoğlu S, Özpınar A, Kılıç A. Hipermetropi tedavisinde steril allogreft korneal inlay implantasyonu: İlk yıl klinik sonuçlar. TOD 2020 Sanal Ulusal Kongresi ve Canlı Cerrahi Bileşik Toplantısı. (Sözlü Sunum)
 13. Tanrıverdi C, Hacıağaoğlu S, Özpınar A, Kılıç A. Hipermetropi tedavisinde steril allogreft korneal inlay implantasyonu yapılan hastalarda korneal dansitometri değişimi. TOD 2020 Sanal Ulusal Kongresi ve Canlı Cerrahi Bileşik Toplantısı. (Sözlü Sunum)
 14. Karaca Z, Hacıağaoğlu S, Tanrıverdi C, Özpınar A, Kılıç A.Yaşa Bağlı Meibomian Bez Morfolojisindeki Değişikliklerin Dinamik Meibomian Bez Görüntüleyicisi ile Değerlendirilmesi. TOD 42. Kış Sempozyumu, 2021 (Sözlü Sunum)
 15. Keskin F, Hacıağaoğlu S, Tanrıverdi C, Özpınar A, Kılıç A. Keratokonusta Allogreft İntrakorneal Halka İmplantasyonu Sonrası Santral Kornea Yüzeyindeki Elevasyon Değişiklikleri. TOD 42. Kış Sempozyumu, 2021 (Sözlü Sunum)
 16. Kaplan Koruk R, Tanrıverdi C, Hacıağaoğlu S, Özpınar A, Kılıç A. Emetrop Presbiyoplarda Steril Allogreft Korneal İnley İmplantasyonu Sonrasında Wavefront Abera ) syon Değişimi. TOD 17. Mart Sempozyumu, 2021 (Sözlü Sunum)
 17. Hacıağaoğlu S, Keskin F, Tanrıverdi C, Özpınar A, Kılıç A. Keratokonus Hastalarının Allograft Korneal Halka İmplantasyon Sonuçlarının Evrelere Göre Karşılaştırılması. TOD 17. Mart Sempozyumu, 2021 (Poster Sunum)
 18. Hacıağaoğlu S, Kaplan Koruk RH, Tanrıverdi C, Özpınar A, Kılıç A. Önceden CXL Uygulanmış ve Uygulanmamış Keratokonuslu Gözlerde Allogreft Korneal Halka İmplantasyonunun Topografik ve Ön Segment OKT Sonuçlarının Karşılaştırılması. 55. TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2021. (Poster Sunum)
 19. Keskin Perk FFN, Hacıağaoğlu S, Tanrıverdi C, Aşık Nacaroğlu Ş, Kılıç A. Önceden CXL Uygulanmamış Keratokonuslu Gözlerde Allogreft Korneal Halka İmplantasyonun Topografik Sonuçlarının Karşılaştırılması. TOD 18. Mart Sempozyumu, Trabzon, 2022 (Poster Sunum)
 20. Altınbaş M, Aşık Nacaroğlu Ş, Keskin Perk FFN, Hacıağaoğlu S, Tanrıverdi C, Kılıç A. Allogreft Korneal Halka İmplantasyonunun Refraktif ve Ön Segment OKT Sonuçlarının Değerlendirilmesi. TOD 18. Mart Sempozyumu, Trabzon, 2022 (Sözlü Sunum)
 21. Hacıağaoğlu S. Termal Pulsasyon Tedavisinin Meibomian Bez Disfonksiyonu ve Kuru Göz Parametreleri Üzerine Kısa Dönem Etkileri. 56. TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2022. (Sözlü Sunum)
 22. Altınbaş M, Hacıağaoğlu S, Özçelik Köse A, Miyopik Gözlerde Femtosaniye Lazer İle Laser İn Situ Keratomileusis ve Fotorefraktif Keratektomi Sonrası Lamina Kribrosa Değişiklikleri. TOD 45. Bahar Sempozyumu, İstanbul, 2023 (Sözlü Sunum)